تماس با ما

با ما در تماس باشید


شعبه ۱

اصفهان ، خیابان پروین ، نبش حکیم شفایی دوم ، آس برگر

تلفن تماس:۳۵۸۱۶۴۳۹-۰۹۱۳۰۰۰۵۰۰۸

Email : info@asburger.ir


ساعت کاری ما

شنبه تا ۵شنبه ۱۱ الی ۲۴ - جمعه ها ۱۸ الی ۲۴

.

شعبه

اصفهان - خیابان رباط سوم - مقابل خیابان دانش - آس برگر

تلفن تماس: ۰۹۱۳۰۰۰۶۲۴۵-۳۴۴۱۹۲۲۴-۳۴۳۹۰۰۷۴

Email : info@asburger.ir


ساعت کاری ما

شنبه تا ۵شنبه ۱۱ الی ۲۴ - جمعه ها ۱۸ الی ۲۴